MOJE SLUŽBY

Psychoterapie
 

Individuální Psychoterapie

Individuální psychoterapie je nejrozšířenější a v mnoha případech také nejefektivnější formou terapie.

Svůj veškerý čas a pozornost  po dobu 50=ti minutového sezení věnuji jenom Vám. a vašemu prožívání, prozkoumávání emocí a obtížím. Toto uspořádání  mi dovoluje  hlouběji poznat Vaši vnitřní dynamiku a vnímání a porozumět i případným opakujícím se vzorcům v chování. Určitě je zde prostor i na rozpoznání kořenů a zdrojů problémů, které jsou často hlouběji v minulosti, někdy v předchozích vztazích, často v původní rodině. Většinou již samotné pochopení těchto zdrojů přináší částečné uvolnění a úlevu.

Individuální psychoterapie představuje proces postupného nabývání důvěry. Je to bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů. Postupně se rozvíjející terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem umožňuje klientovi zažít korektivní zkušenost. Je možné říci, že terapeutický vztah je to, co nejvíce léčí. Umožňuje upřímnost, podporu a otevření se ve vlastních bolestech a zklamáních. Poskytuje bezpečí, úctu a důvěrnost jako základ hojivých procesů. Umožňuje zažít korektivní hojivou zkušenost, na které pak může klient dál ve svém životě stavět.

Prostřednictvím terapeutické práce můžete dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity. A celkově změnit kvalitu svého života k lepšímu a  naplňovat svůj potenciál.

Tady jsou některá témata, skrze  které často provázím své klienty

  •  smutek / ztráta
  • trauma
  • zneužívání (psychologické, emocionální, tělesné, sexuální)
  • nízké sebevědomí
  • hněv
  • závislosti ( na drogách, alkoholu, jídle, gamblovaní)


  

Skupinová Psychoterapie


Ve skupinové terapii se pravidelně setkávají lidé - osobnosti, (zpravidla 5-10), kteří na sebe působí ve vzájemné interakci. Terapeutická skupina vytváří prostor, ve kterém jde o vzájemnost, vztahy, buduje se důvěrné prostředí pro sdílení životních situací, emocí, prožívání, způsobů chování. Jakou podobu bude mít společný prostor závisí na tom, jací jsou sami lidé, kteří tento prostor utvářejí. Každá psychoterapeutická skupina je jedinečná a její dynamika vypovídá v podstatě přímo o lidech samých. A učení a léčení  probíhá ze vzájemných interakcí, zkušeností jiných, reflexí a sebereflexí. Facilitátor facilituje  a usměrňuje proces.

Koučink

Koučinkem se zlepší se vaše soustředěnost na chtěný cíl, zvýšíte svůj potenciál a naleznete klid v současném bláznivém světě. Mám absolutní důvěru v klienta a v jeho schopnost najít vlastní řešení ze svých vlastních myšlenkových zdrojů.Životní překážky se promění v nabídky na nové dobrodružství. 


 

Team-buildingové aktivity

Týmové práce v jakékoliv organizaci vyžaduje dovednosti v oblasti praktického managementu, vedení a osobní oblasti. Rozvoj dovedností je neustále pokračující proces. Tady jsou některé z klíčových požadavků pro jednotlivce, aby měli šťastnou, úspěšnou kariéru a pro týmy, aby pracovaly efektivně a harmonicky. Různé team-buildingové programy se soustředí na různé praktické dovednosti. Rozhodnout se o tom, jaké dovednosti chcete rozvíjet, je rozhodující pro výběr správného programu a jeho konečný úspěch. Vyberte si klíčovou kompetenci, která je nejvíce relevantní pro váš tým, kontaktujte mě a já ušiji skvělé šaty přímo podle potřeby vašeho týmu, které pomůžou v rozvoji dané dovednosti ve vašem týmu.